Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20152177 FDP20152177, trovy Ex 3115/2007 21,38 S DPH ? 11. 12. 2015 JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Exekútorský úrad Nové Zámky Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 16.3.2016
FDP20160174 FDP20160174, trovy Ex 529/2007 63,68 S DPH ? 28. 1. 2016 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 16.3.2016
FDP20152255 FDP20152254, trovy Ex 2485/2013 62,40 S DPH ? 21. 12. 2015 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov nad Topľou Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 16.3.2016
FDR20160010 FDR20160010, dohľad nad pracovnými podmienkami - zdrav.starostlivosť 1 136,02 Bez DPH Z2015001 ? 7. 1. 2016 Falck Healthcare a. s. Galvániho 7/D, Bratislava 44571747 16.3.2016
FDP20160156 FDP20160156, trovy Ex 358/2013 39,83 S DPH ? 25. 1. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 16.3.2016
FDR20150582 FDR20150582, nedoplatok za plyn 347,56 S DPH Z2013061 ? 15. 12. 2015 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 16.3.2016
FDP20160028 FDP20160028, trovy Ex 911/2007 25,99 S DPH ? 8. 1. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 16.3.2016
FDP20160074 FDP20160074, trovy Ex 5423/2013 52,74 S DPH ? 15. 1. 2016 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 16.3.2016
FDP20160237 FDP20160237, trovy Ex 2019/2013 44,16 S DPH ? 1. 2. 2016 JUDr. Ladislav Bango - súdny exekútor Kollárova 34, Trnava 34025961 16.3.2016
IDP20160027 IDP27, SP,Ex1034/00,OS er1712/00 13,89 Bez DPH ? 15. 2. 2016 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 16.3.2016
FDP20160361 FDP20160361, trovy Ex 9/2009 43,51 S DPH ? 15. 2. 2016 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.3.2016
FDP20160087 FDP20160087, trovy Ex 1769/2008 36,96 S DPH ? 18. 1. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 16.3.2016
FDP20160297 FDP20160297, trovy Ex 1844/2013 37,18 Bez DPH ? 8. 2. 2016 JUDr. Martin Hucík - súdny exekútor Radlinského č. 1716, Dolný Kubín 41506839 16.3.2016
FDP20160138 FDP20160138, trovy Ex 156/2001 46,08 S DPH ? 22. 1. 2016 JUDr. Jozef Parrák - súdny exekútor Starohájska 11, Bratislava 35678925 16.3.2016
FDP20160232 FDP20160232, trovy Ex 1850/2014 44,74 S DPH ? 1. 2. 2016 JUDr. Ladislav Bango - súdny exekútor Kollárova 34, Trnava 34025961 16.3.2016
FDP20160370 FDP20160370, trovy Ex 383/2013 39,83 S DPH ? 15. 2. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 16.3.2016
FDR20160026 FDR20160026, mesačná splátka 1/2016 30,00 S DPH Z20153029_Z ? 19. 1. 2016 ARTEXE, s.r.o. Slnečná 327/51, Limbach 46841563 16.3.2016
FDP20160289 FDP20160289, trovy Ex 1138/2010 43,43 S DPH ? 5. 2. 2016 Mgr. MVDr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor Petrovany 328, Petrovany 31276491 16.3.2016
FDR20160007 FDR20160007, poplatok za zrážky vody 57,50 Bez DPH Z2002002 ? 7. 1. 2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 35850370 16.3.2016
FDP20160160 FDP20160160, trovy Ex 3538/2008 90,41 S DPH ? 25. 1. 2016 JUDr. Ján Sokol - súdny exekútor Jantárova 30, Košice 31275010 16.3.2016
FDP20160016 FDP20160016, trovy Ex 2842/2007 127,76 S DPH ? 8. 1. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 16.3.2016
FDP20160136 FDP20160136, trovy Ex 154/2001 41,23 S DPH ? 22. 1. 2016 JUDr. Jozef Parrák - súdny exekútor Starohájska 11, Bratislava 35678925 16.3.2016
FDP20160068 FDP20160068, trovy Ex 399/2002 33,02 S DPH ? 14. 1. 2016 JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor Sadová 621, Senica 34049223 16.3.2016
FDP20152297 FDP20152297, trovy EX 4864/2009 50,58 S DPH ? 28. 12. 2015 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.3.2016
FDR20160028 FDR20160028, nedoplatok - dodávka plynu 1 722,84 Bez DPH Z2013061 ? 19. 1. 2016 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 16.3.2016
FDP20160372 FDP20160372, trovy Ex 3561/2007 39,24 S DPH ? 15. 2. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 16.3.2016
FDP20160224 FDP20160224,trovy Ex 5159/2007 49,63 S DPH ? 1. 2. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 16.3.2016
FDR20160060 FDR20160060, seminár - Jónová 9.2.2016 57,00 S DPH ? 10. 2. 2016 Ing.Vladimír Chlebec Ekonomická kancelária Hodžova 26, Nitra 1 14044889 16.3.2016
FDP20152204 FDP20152204, trovy Ex 5443/2011 66,23 S DPH ? 16. 12. 2015 JUDr. Ing. Štefan Hrebík - súdny exekútor Dukelských hrdinov 2946/6, Malacky 31148531 16.3.2016
FDP20160225 FDP20160225, trovy Ex 124/2013 39,83 S DPH ? 1. 2. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 16.3.2016
FDR20160059 FDR20160059, voda z povrchového odtoku 51,98 S DPH Z2002002 ? 10. 2. 2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 35850370 16.3.2016
FDP20160026 FDP20160026, trovy Ex 5598/2008 44,34 S DPH ? 8. 1. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 16.3.2016
FDP20160129 FDP20160129, trovy Ex 2347/2011 65,62 S DPH ? 22. 1. 2016 JUDr. Ivan Varga - súdny exekútor Exekútorský úrad Košice Popradská 68, Košice 35520833 16.3.2016
FDP20160072 FDP20160072, trovy Ex 2907/2010 67,61 S DPH ? 14. 1. 2016 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 16.3.2016
FDP20160239 FDP20160239, trovy Ex 1764/2013 42,59 S DPH ? 1. 2. 2016 JUDr. Ladislav Bango - súdny exekútor Kollárova 34, Trnava 34025961 16.3.2016
FDP20152300 FDP20152300, trovy EX 2652/2009 47,04 S DPH ? 29. 12. 2015 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.3.2016
FDP20160304 FDP20160304, trovy Ex 940/2013 39,83 S DPH ? 8. 2. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 16.3.2016
FDP20160153 FDP20160153, trovy Ex 338/2014 39,83 S DPH ? 25. 1. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 16.3.2016
FDP20160181 FDP20160181, trovy Ex 673/2009 41,51 S DPH ? 29. 1. 2016 JUDr. Ing. Zuzana Dobrodenková - súdny exekútor Ružova č. 22 , Skalica 34049606 16.3.2016
FDP20160325 FDP20160325, trovy Ex 2369/2009 53,64 S DPH ? 9. 2. 2016 JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor Exekútorský úrad Nám. sv. Egídia 95, Poprad 37790412 16.3.2016