Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20211905 FDP20211905 Trovy EX 1584/2014, JUDr.Buri Jozef ,Oslanec Peter 43,19 S DPH ? 10. 11. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 2.12.2021
FDP20211879 FDP20211879, trovy EX 982/1999, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD., Knapp Miroslav 13,73 S DPH ? 2. 11. 2021 Gasper Ján Kálmana Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 2.12.2021
FDP20211856 FDP20211856, HF (178,49€), trovy EX 79494/2018, JUDr. Rudolf Krutý, PhD., Vladimír studený 22,34 S DPH ? 25. 10. 2021 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 2.12.2021
FDP20211898 FDP20211898, trovy EX 2611/2010, JUdr. Ing. Roman Liščák, Helena Mažgútová 82,04 S DPH ? 9. 11. 2021 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 2.12.2021
FDP20211824 FDP20211824 Trovy EX 23827/2013, JUDr.Sobolovský Boris , Baloghová Eva 39,83 S DPH ? 18. 10. 2021 Sobolovský Boris Ružová Dolina 8, Bratislava 30791383 2.12.2021
FDP20211629 FDP20211629, trovy EX 7011/2013, JUDr. Jozef Buri, Minár Michal 71,75 S DPH ? 14. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 2.12.2021
FDP20211897 FDP20211897, trovy EX 1921/2009, JUDr. Ing. Roman Liščák, Marek Janeček 58,39 S DPH ? 9. 11. 2021 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 2.12.2021
IDP20210215 IDP215; trovy EX 334EX 255/21; JUDr. BEDNÁRIKOVÁ; Zuzana Szöke 72,00 Bez DPH ? 2. 11. 2021 Bednáriková Petra Björnsonova 2 Nové Zámky 42124646 2.12.2021
FDP20211860 FDP20211860, trovy EX 1700/2011, JUDr. Ing. Roman Liščák, Karol Paul 39,83 S DPH ? 26. 10. 2021 Liščák Roman Nám.sv.Michala 5, Hlohovec 34028340 2.12.2021
FDP20211695 FDP20211695 Trovy EX 717/2010, JUDr. Uhaľová Eva , Šindler Ondrej 57,42 S DPH ? 20. 9. 2021 Uhaľová Eva Štefana Moyzesa 9877/43, Zvolen 42005361 2.12.2021
FDP20211868 FDP20211868, trovy EX 4998/2009, JUDr. Jozef Ďurica, Michal Kovács 39,83 S DPH ? 29. 10. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 2.12.2021
FDP20211825 FDP20211825 trovy EX 42031/2013, JUDr.Sobolovský Boris , Jánoška Lubomír 39,83 S DPH ? 18. 10. 2021 Sobolovský Boris Ružová Dolina 8, Bratislava 30791383 2.12.2021
FDP20211783 FDP20211783 trovy EX 9326/13, JUDr.Buri Jozef , Tileš Ján 68,39 S DPH ? 12. 10. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 2.12.2021
FDP20211809 FDP20211809, trovy EX 5096/2007, JUDr. Jozef Ďurica, Július Farkaš 28,68 S DPH ? 14. 10. 2021 Ďurica Jozef Borovianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 2.12.2021
IDP20210225 IDP225; trovy EX 281EX 250/19; JUDr. REGINÁČOVÁ MIHALOVÁ; Ján Poch 36,00 Bez DPH ? 5. 11. 2021 Regináčová Mihalová Denisa Moyzesova 34 Košice 35560886 2.12.2021
FDP20211853 FDP20211853, trovy EX 387/1999, JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD, Eva Bednárová 36,43 S DPH ? 20. 10. 2021 Gasper Ján Kálmana Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 2.12.2021
FDP20211845 FDP20211845, trovy EX 9279/2010, JUDr. Boris Sobolovský, Znak Rastislav 39,83 S DPH ? 20. 10. 2021 Sobolovský Boris Ružová Dolina 8, Bratislava 30791383 2.12.2021
IDP20210213 IDP213; trovy EX 190EX 274/21; JUDr. VARGOVÁ; Ladislav Berta 72,00 Bez DPH ? 28. 10. 2021 Vargová Marianna Hviezdoslavova 1234/4 Trebišov 35530791 2.12.2021
FDP20211866 FDP20211866, trovy EX 902/2010, JUDr. Ladislav Ďorďovič, HARTES s.r.o. 62,15 S DPH ? 29. 10. 2021 Ďorďovič Ladislav Mierové námestie 1, Trenčín 34056475 2.12.2021
FDP20211875 FDP20211875, trovy EX 99/2008, JUDr. Rudolf Dulina, Janka Kozmová 21,72 S DPH ? 29. 10. 2021 Dulina Rudolf ul. Ľudovíta Štúra 12, Michalovce 31311482 2.12.2021
FDP20211642 FDP20211642 trovy EX 2548/2017,JUDr.Buri Jozef, Deglovic Marian 44,29 S DPH ? 15. 9. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 2.12.2021
FDP20211857 FDP20211857, HF (111,27€), trovy EX 35139/2018, JUDr. Rudolf Krutý,PhD., Viliam Vaško 48,95 S DPH ? 25. 10. 2021 Krutý Rudolf Záhradnícka 60, Bratislava 37929810 2.12.2021
FDP20211858 FDP20211858, trovy EX 4114/2016, JUDr. Jozef Kapronczai, Koller Gejza 43,53 S DPH ? 26. 10. 2021 Kapronczai Jozef Švermova 273, Galanta 42133882 2.12.2021
FDP20211874 FDP20211874, trovy EX 2617/2014, JUDr. Ľubomír Pekár, Zoltán Rudy 48,59 S DPH ? 29. 10. 2021 Pekár Ľubomír P.Pázmáňa 49/3, Šaľa 34046917 2.12.2021
IDP20210209 IDP209; trovy EX 409EX 562/20; Mgr. KORIM; Ján Fedák 36,00 Bez DPH ? 26. 10. 2021 Korim Juraj Duklianskych hrdinov 2473 Vranov nad Topľou 42344387 2.12.2021
FDP20211690 FDP20211690 Trovy EX 564/2016, JUDr. Debnárová Jana, Hudec Lukáš 51,95 S DPH ? 21. 9. 2021 Debnárová Jana T. Vansovej 2, Lučenec 45029164 2.12.2021
IDP20210207 IDP207; trovy EX 109EX 126/21; JUDr. MATEJOV; Jozef Novosad 60,00 Bez DPH ? 25. 10. 2021 Matejov Jozef Štúrova 326/2 Partizánske 34056343 2.12.2021
IDP20210223 IDP223; trovy EX 352EX 172/19; JUDr. Kapronczai Ivana; Romana Danihelová 72,00 Bez DPH ? 4. 11. 2021 Kapronczai Ivana Koceľova 17 Bratislava 42182751 2.12.2021
FDP20211768 FDP20211768 Trovy Ex 5150/2013,JUDr.Polák Stanislav , Lakatosová Mária 44,51 S DPH ? 8. 10. 2021 Polák Stanislav Moyzesova 5, Nitra 37852167 2.12.2021
FDP20211704 FDP20211704 Trovy EX 893/2008, JUDr. Jurina Marián, Danyi Juraj 149,28 S DPH ? 22. 9. 2021 Jurina Marián Št. Moyzesa 50, Lučenec 35980966 2.12.2021
FDP20211896 FDP20211896, trovy EX 1841/2015, Mgr. Ing. Oľga Hluchaňová, Nostercík Vladimír 56,41 S DPH ? 9. 11. 2021 Hlucháňová Oľga Nám. A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 35662905 2.12.2021
FDP20211827 FDP20211827 trovy EX 169/2011, JUDr.Paller Miroslav , Ráchela Igor 63,53 S DPH ? 18. 10. 2021 Paller Miroslav Jesenského 61, Žiar nad Hronom 37817884 2.12.2021
FDP20211873 FDP20211873, trovy EX 118/2014, Mgr. Erik Fekete, FLORINOX s.r.o. 39,83 S DPH ? 28. 10. 2021 Fekete Erik Puškinova 16, Prešov 37881141 2.12.2021
FDP20211855 FDP20211855, trovy ex 162/2007, JUDr. Ladislav Kováč, PhD., CONOMY, s.r.o. 77,00 S DPH ? 25. 10. 2021 Kováč Ladislav Južná trieda 93, Košice 35505222 2.12.2021
FDP20211831 FDP20211831 trovy EX 971/2010, JUDr. Mihal Karol, ELCON SLOVENSKO, S.R.O. 50,23 S DPH ? 18. 10. 2021 Mihal Karol Moyzesova 34, Košice 35513748 2.12.2021
IDP20210226 IDP226; trovy EX 1EX 312/19; JUDr. BOŽÍKOVÁ ÁGHOVÁ; Nadácia Liberálna spoločnosť 72,00 Bez DPH ? 5. 11. 2021 Božíková Ághová Barbora Jaskový rad 79 Bratislava 42354781 2.12.2021
FDP20211834 FDP20211834 trovy EX 1218/2010, JUDr. Rojčeková Margita, Cúz František 111,00 S DPH ? 19. 10. 2021 Rojčeková Margita A. Kmeťa 11, Žilina 37799622 2.12.2021
FDP20211839 FDP20211839, trovy EX 1838/2014, JUDr. Stacho Chladný, Jozef Kolenič 39,83 S DPH ? 22. 10. 2021 Chladný Stacho Stráž 3/223, Zvolen 42009766 2.12.2021
FDP20211779 FDP20211779 Trovy EX 2858/2010,JUDr. Buri Jozef, Kóša Július 65,63 S DPH ? 12. 10. 2021 Buri Jozef Ku Bratke 3, Levice 42048192 2.12.2021
FDP20211876 FDP20211876, trovy EX 1127/2008, JUDr. Viera Kučerková, Dušan Horník 47,13 S DPH ? 2. 11. 2021 Kučerová Viera Ulica A. Dubčeka 3558/78, Holíč 37851390 2.12.2021