Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
IDP20160028 IDP28, Ex2726/11, OS BAII,37er/2291/11 51,96 Bez DPH ? 15. 2. 2016 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamamteyova 7 Bratislava 35937874 16.3.2016
FDP20160086 FDP20160086, trovy Ex 4804/2009 52,77 S DPH ? 18. 1. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 16.3.2016
FDP20160360 FDP20160360, trovy Ex 2809/2009 50,21 S DPH ? 15. 2. 2016 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.3.2016
FDP20160296 FDP20160296, trovy Ex 625/2013 41,19 Bez DPH ? 8. 2. 2016 JUDr. Martin Hucík - súdny exekútor Radlinského č. 1716, Dolný Kubín 41506839 16.3.2016
FDP20152218 FDP20152218, trovy Ex 620/2015 52,16 Bez DPH ? 18. 12. 2015 JUDr. Libor Samec - súdny exekútor Košická 6 , Bratislava 36078531 16.3.2016
FDP20160167 FDP20160167, trovy Ex 349/2014 39,83 S DPH ? 27. 1. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 16.3.2016
FDP20160009 FDP20160009, trovy Ex 420/2006 9,60 S DPH ? 7. 1. 2016 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 16.3.2016
FDP20160350 FDP20160350, trovy Ex 1819/2013 39,83 S DPH ? 15. 2. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 16.3.2016
FDP20160077 FDP20160077, trovy Ex 5912/2013 59,03 S DPH ? 15. 1. 2016 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 16.3.2016
FDP20160286 FDP20160286, trovy Ex 649/2011 48,47 S DPH ? 5. 2. 2016 Mgr. MVDr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor Petrovany 328, Petrovany 31276491 16.3.2016
FDP20160249 FDP20160249, vidimácia , legalizácia 154,50 S DPH ? 2. 2. 2016 JUDr. Peter Krisko, notársky úrad Mlynské Nivy 43, Bratislava 36060984 16.3.2016
FDP20160065 FDP20160065, trovy Ex 820/2007 29,64 S DPH ? 14. 1. 2016 JUDr. Peter Matejovie - súdny exekútor Moyzesova 15, Liptovský Mikuláš 37800001 16.3.2016
FDP20160041 FDP20160041, trovy Ex 1430/2007 32,30 S DPH ? 11. 1. 2016 JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. - súdny exekútor K. Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 16.3.2016
FDP20160355 FDP20160355, trovy Ex 212/2013 39,83 S DPH ? 15. 2. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 16.3.2016
FDP20160080 FDP20160080, trovy Ex 9/2001 110,11 S DPH ? 18. 1. 2016 JUDr. Anna Dírerová - súdny exekútor Gajová 7, Bratislava 1 1020211016 16.3.2016
FDP20160280 FDP20160280, trovy Ex 23/2011 55,50 S DPH ? 4. 2. 2016 JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor 1. mája 1053, Vráble 42208360 16.3.2016
FDP20160242 FDP20160242, trovy Ex 1215/2013 42,83 S DPH ? 1. 2. 2016 JUDr. Ladislav Bango - súdny exekútor Kollárova 34, Trnava 34025961 16.3.2016
FDP20160128 FDP20160128, trovy Ex 1054/2011 58,78 S DPH ? 22. 1. 2016 JUDr. Ivan Varga - súdny exekútor Exekútorský úrad Košice Popradská 68, Košice 35520833 16.3.2016
FDP20152205 FDP20152205, trovy Ex 3443/2011 56,57 S DPH ? 16. 12. 2015 JUDr. Andrea Ondrejková - súdny exekútor Vrútocká 12, Bratislava 36068331 16.3.2016
FDR20160037 FDR20160037, kopírovací papier 475,74 S DPH ? 28. 1. 2016 Xepap, s.r.o. Jesenského 4703, Zvolen 0031628605 16.3.2016
FDP20160006 FDP20160006, trovy Ex 623/2007 31,22 S DPH ? 7. 1. 2016 JUDr. Vladimír Sucháček - súdny exekútor Kutlíková 17, Bratislava 36101044 16.3.2016
FDP20160083 FDP20160083, trovy Ex 617/2010 39,83 S DPH ? 18. 1. 2016 JUDr. Ivan Nestor - súdny exekútor Haburská 49/A, Bratislava 2 42133521 16.3.2016
FDP20160358 FDP20160358, trovy Ex 6150/2007 26,36 S DPH ? 15. 2. 2016 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.3.2016
FDP20152287 FDP20152287, trovy EX 3839/2007 47,55 S DPH ? 28. 12. 2015 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 16.3.2016
FDP20160126 FDP20160126, trovy Ex 1509/2011 47,57 S DPH ? 22. 1. 2016 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Exekútorský úrad Prievidza Kalinčiakova 5, Prievidza 36122050 16.3.2016
FDP20160058 FDP20160058, trovy Ex 205/1999 41,76 S DPH ? 13. 1. 2016 JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. - súdny exekútor K. Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 16.3.2016
FDP20160029 FDP20160029, trovy Ex 1895/2007 29,59 S DPH ? 8. 1. 2016 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 16.3.2016
FDP20160340 FDP20160340, trovy Ex 149/2013 39,83 S DPH ? 11. 2. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 16.3.2016
FDP20160216 FDP20160216, trovy Ex 378/2002 13,28 S DPH ? 29. 1. 2016 JUDr. Zuzana Kubešová - súdny exekútor 17.novembra 2304, Topoľčany 36100030 16.3.2016
FDP20160339 FDP20160339, trovy Ex 205/2013 39,83 S DPH ? 11. 2. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 16.3.2016
FDP20152220 FDP20152220, trovy Ex 1413/2009 54,11 S DPH ? 18. 12. 2015 JUDr. Václav Kuna - súdny exekútor Piaristická 2, Nitra 36100251 16.3.2016
FDP20160217 FDP20160217, trovy Ex 380/2014 39,83 S DPH ? 29. 1. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 16.3.2016
FDP20160288 FDP20160288, trovy Ex 537/2010 47,21 S DPH ? 5. 2. 2016 Mgr. MVDr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor Petrovany 328, Petrovany 31276491 16.3.2016
FDP20160261 FDP20160261, trovy Ex 1753/2008 72,35 S DPH ? 2. 2. 2016 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov nad Topľou Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 16.3.2016
FDP20152290 FDP20152290, trovy EX 1003/2010 52,91 S DPH ? 28. 12. 2015 JUDr. Ing. Karol Mihal - súdny exekútor Moyzesova 34, Košice 35513748 16.3.2016
FDP20160063 FDP20160063, trovy Ex 677/2000 31,86 S DPH ? 13. 1. 2016 JUDr. Ing. Ján Gasper, PhD. - súdny exekútor K. Mikszatha 268, Rimavská Sobota 35678691 16.3.2016
FDP20160039 FDP20160039, trovy Ex 1272/2011 43,31 S DPH ? 11. 1. 2016 Mgr.Somík Milan - súdny exekútor Škultétyho 1, Martin 35662794 16.3.2016
FDP20160204 FDP20160204, trovy Ex 1238/2010 43,07 S DPH ? 29. 1. 2016 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.3.2016
FDP20160315 FDP20160315, trovy Ex 665/2008 45,03 S DPH ? 8. 2. 2016 JUDr. Václav Kuna - súdny exekútor Piaristická 2, Nitra 36100251 16.3.2016
FDR20160104 FDR20160104, predplatné denník N 120,00 S DPH ? 10. 3. 2016 N Press, s.r.o. Wilsonova 1, Bratislava 46887491 8.3.2016