Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDP20160263 FDP20160263, trovy Ex 1262/2010 50,99 S DPH ? 2. 2. 2016 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor Exekútorský úrad Ružomberok ul. Poľná 31/23, Ružomberok 36136255 16.3.2016
IDP20160024 IDP24.Ex 580/05,OS BAII 37Er/2980/05 61,27 Bez DPH ? 15. 2. 2016 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 16.3.2016
FDP20160116 FDP20160116, trovy Ex 593/2008 46,93 S DPH ? 21. 1. 2016 JUDr. Pavel Šajánek - súdny exekútor Sadová 621, Senica 34049223 16.3.2016
FDP20160269 FDP20160269, trovy Ex 328/2008 36,77 S DPH ? 3. 2. 2016 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.3.2016
IDP20160010 IDP10, OS ZNH 2D/89/2015 1,50 Bez DPH ? 27. 1. 2016 Okresný súd Žiar nad Hronom Nám. Matice slov. 5/1 Žiar nad Hronom 00165841 16.3.2016
IDP20160015 IDP15,SP,Ex 1542/12,Lutter,OS BA II 0Er/404/12 47,64 Bez DPH ? 12. 2. 2016 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 16.3.2016
FDP20160046 FDP20160046, trovy Ex 743/2001 49,12 S DPH ? 12. 1. 2016 Mgr. Ľuboš Sidorják - súdny exekútor Murgašová 3, Košice 31311580 16.3.2016
IDP20160007 IDP7, Všzp, Ex 672/03,JUDr.Tóth,OS LV,8Er/261/03 14,72 Bez DPH ? 26. 1. 2016 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. Mamamteyova 7 Bratislava 35937874 16.3.2016
FDP20152245 FDP20152245, trovy Ex 2413/2013 61,50 S DPH ? 21. 12. 2015 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov nad Topľou Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 16.3.2016
FDR20150614 FDR20150614, Špecializovaný spravodajský servis 795,00 S DPH Z2015023 ? 28. 12. 2015 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. skrátený názov SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, Nová Bošáca 31425836 16.3.2016
FDP20160185 FDP20160185, trovy Ex 5384/2009 43,43 S DPH ? 29. 1. 2016 JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor 1. mája 1053, Vráble 42208360 16.3.2016
FDP20160107 FDP20160107, trovy Ex 1347/2010 46,81 S DPH ? 20. 1. 2016 JUDr. Mária Zervanová - súdny exekútor Záhradnícka 18, Bratislava 31804888 16.3.2016
FDP20160056 FDP20160056, trovy Ex 187/2013 39,83 S DPH ? 13. 1. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 16.3.2016
FDP20160377 FDP20160377, trovy Ex 3044/2009 72,05 S DPH ? 15. 2. 2016 JUDr. Michal Bulko - súdny exekútor Exekútorský úrad Nám. sv. Egídia 95, Poprad 37790412 16.3.2016
FDP20160101 FDP20160101, trovy Ex 798/2013 39,83 S DPH ? 19. 1. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 16.3.2016
FDR20160049 FDR20160049, software 47 998,80 S DPH Z2016200_Z ? 4. 2. 2016 SoftwareONE Slovakia s.r.o. Prievozská 4D, Bratislava 46457763 16.3.2016
FDP20160092 FDP20160092, trovy Ex 761/2010 46,23 S DPH ? 18. 1. 2016 JUDr. Táňa Pačesová - súdny exekútor Exekútorský úrad Na barine 10, Bratislava 36068314 16.3.2016
FDP20152178 FDP20152178, trovy Ex1796/09 41,75 S DPH ? 11. 12. 2015 JUDr. Ing. Jozef Štorek - súdny exekútor Exekútorský úrad Nové Zámky Bezručova 16, Nové Zámky 31195555 16.3.2016
FDP20160176 FDP20160176, trovy Ex 504/2007 74,00 S DPH ? 28. 1. 2016 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 16.3.2016
FDP20152256 FDP20152256, trovy Ex 851/2007 108,44 S DPH ? 21. 12. 2015 JUDr. Vladimír Sucháček - súdny exekútor Kutlíková 17, Bratislava 36101044 16.3.2016
FDR20160025 FDR20160025, mesačná + štvrťročná kontrola EPS za 1/2016 186,00 S DPH Z20155796_Z ? 18. 1. 2016 DIAFAN, s.r.o. J. Matušku 2250/12, Topolľany 36548073 16.3.2016
FDP20151526 FDP20151526, dobropis k FA 20150094, trovy Ex 2987/2013, VK viď FDP20151116 -3,96 S DPH ? 11. 9. 2015 JUDr. Bohumil Husťák - súdny exekútor Bratislavská 22, Košice 17072735 16.3.2016
FDP20160177 FDP20160177, trovy Ex 488/2007 85,55 S DPH ? 28. 1. 2016 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 16.3.2016
FDP20152249 FDP20152249, trovy Ex 2347/2013 45,41 S DPH ? 21. 12. 2015 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov nad Topľou Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 16.3.2016
FDP20160146 FDP20160146, trovy Ex 256/2010 71,75 S DPH ? 25. 1. 2016 JUDr. Marián Jurina - súdny exekútor Š.Moyzesa 53, Lučenec 35980966 16.3.2016
FDP20160391 FDP20160391, trovy Ex 1506/2011 53,27 S DPH ? 16. 2. 2016 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor Exekútorský úrad Ružomberok ul. Poľná 31/23, Ružomberok 36136255 16.3.2016
FDP20160115 FDP20160115, trovy Ex 788/2011 47,45 S DPH ? 21. 1. 2016 JUDr. Uhríková Denisa - súdny exekútor Komárnická 26, Bratislava 35552115 16.3.2016
FDP20160274 FDP20160274, trovy Ex 4343/2013 42,95 S DPH ? 3. 2. 2016 JUDr. Jozef Ďurica - súdny exekútor Exekútorský úrad Exekútorský úrad Zvolen Borovnianska cesta 2564/17, Zvolen 37822314 16.3.2016
FDP20160321 FDP20160321, trovy Ex 524/2009 49,07 S DPH ? 9. 2. 2016 JUDr. Václav Kuna - súdny exekútor Piaristická 2, Nitra 36100251 16.3.2016
FDP20160196 FDP20160196, trovy Ex 3114/2009 61,69 S DPH ? 29. 1. 2016 Mgr. Stanislav Polák - súdny exekútor Moyzesova 5, Nitra 37852167 16.3.2016
FDP20160144 FDP20160144, trovy Ex 1746/2008 94,24 S DPH ? 25. 1. 2016 JUDr. Marián Jurina - súdny exekútor Š.Moyzesa 53, Lučenec 35980966 16.3.2016
FDR20160021 FDR20160021, výplatné - úver 1 419,80 Bez DPH Z2011040 ? 13. 1. 2016 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 36631124 16.3.2016
FDR20160031 FDR20160031, vodné - stočné 300,92 Bez DPH Z2002003 ? 21. 1. 2016 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 35850370 16.3.2016
FDP20160406 FDP20160406, trovy Ex 1431/2007 40,96 S DPH ? 17. 2. 2016 JUDr. Jozef Rišian - súdny exekútor Pivovarská 1069, Žilina 35658991 16.3.2016
FDP20160001 FDP20160001, trovy Ex 4824/2010 45,11 S DPH ? 5. 1. 2016 JUDr. Anetta Demešová - súdny exekútor 1. mája 1053, Vráble 42208360 16.3.2016
FDP20152266 FDP20152266, trovy Ex 5839/2007 49,90 S DPH ? 22. 12. 2015 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 16.3.2016
FDP20160139 FDP20160139, trovy Ex 171/2001 23,04 S DPH ? 22. 1. 2016 JUDr. Jozef Parrák - súdny exekútor Starohájska 11, Bratislava 35678925 16.3.2016
FDP20160054 FDP20160054, trovy Ex 380/2013 39,83 S DPH ? 13. 1. 2016 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 16.3.2016
FDP20160004 FDP20160004, trovy Ex 2154/2008 49,21 S DPH ? 5. 1. 2016 JUDr. Mgr. Vladimír Zachar, PhD. - súdny exekútor Exekútorský úrad Ružomberok ul. Poľná 31/23, Ružomberok 36136255 16.3.2016
FDP20160276 FDP20160276, trovy Ex 1263/2007 52,49 S DPH ? 4. 2. 2016 Mgr. Vladimír Cipár - súdny exekútor Vazovová 9, Bratislava 36060577 16.3.2016