Faktúry

ROZŠÍRENÉ VYHĽADÁVANIE
Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Celková hodnota plnenia s DPH / bez DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum doručenia Dodávateľ Dátum zverejnenia
Názov Adresa IČO
FDR20150567 FDR20150567, voda z povrchového odtoku 55,30 S DPH Z2002002 ? 9. 12. 2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 35850370 26.1.2016
FDP20152232 FDP20152232, trovy Ex 6005/2013 47,27 S DPH ? 18. 12. 2015 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 26.1.2016
IDP20150364 IDP364,SP,JUDr.Varga,Ex 1730/05,OS TV 17Er/932/07 39,54 Bez DPH ? 21. 12. 2015 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 26.1.2016
IDP20150363 IDP363, Ex 2396/06, OS TN 64Er/21/06 49,25 S DPH ? 18. 12. 2015 JUDr. René Matuška - súdny exekútor Exekútorský úrad Prievidza Kalinčiakova 5 Prievidza 36122050 26.1.2016
FDR20150570 FDR20150570, dodanie funkcionalít da IS CDT2 5 890,00 S DPH Z2014044 ? 10. 12. 2015 H.P.L.Systems s.r.o. Jičínská 29, Praha 26478366 26.1.2016
FDR20150529 FDR20150529, príprava vozidla na STK 174,83 S DPH ? 24. 11. 2015 Jaroslav Jašo AUTOSERVIS GARANT J+D Borekova 8, Bratislava 2 11819251 26.1.2016
FDR20150572 FDR20150572, dodanie funkcionalít do IS CDT2 12 043,00 S DPH Z2015096 ? 10. 12. 2015 H.P.L.Systems s.r.o. Jičínská 29, Praha 26478366 26.1.2016
FDP20152225 FDP20152225, trovy Ex 612/2007 33,92 S DPH ? 18. 12. 2015 JUDr. Ľubomír Pekár - súdny exekútor Exekútorský úrad v Šali M. M. Hodžu 18, Šaľa 34046917 26.1.2016
FDP20152230 FDP20152230, trovy 12Er/149/2009 43,27 S DPH ? 18. 12. 2015 JUDr. Kešeľak Michal - súdny exekútor Mlynská č. 2, Spišská Nová Ves 36153460 26.1.2016
FDP20151991 FDP20151991, trovy Ex 558/2009 57,83 S DPH ? 18. 11. 2015 JUDr. Lenka Borovská - súdny exekútor Kováčska 32, Košice 35570636 26.1.2016
FDP20152200 FDP20152200, trovy Ex 979/2013 39,83 S DPH ? 15. 12. 2015 Mgr. Erik Fekete - súdny exekútor Exekútorský úrad Prešov Puškinova 16, Prešov 37881141 26.1.2016
FDR20150546 FDR20150546, dodávka elektriny 2 194,31 S DPH Z2013060 ? 2. 12. 2015 MAGNA E.A., s.r.o. Beethovenova 5/1810, Piešťany 35743565 26.1.2016
FDP20152087 FDP20152087, trovy Ex 2393/2010,DZP 39,83 S DPH ? 2. 12. 2015 JUDr. Ladislav Kováč - súdny exekútor Exekútorský úrad Južná trieda 93, Košice 35505222 26.1.2016
FDR20150580 FDR20150580, programátorské práce,Customizačné práce 4 040,64 S DPH Z2001001 ? 15. 12. 2015 EMEL BRATISLAVA, s.r.o. Švabinského 21, Bratislava 5 31390633 26.1.2016
FDP20152142 FDP20152142, trovy Ex 2446/2013 44,03 S DPH ? 7. 12. 2015 JUDr. Štefan Šviderský - súdny exekútor Exekútorský úrad Vranov nad Topľou Hronského 1811, Vranov nad Topľou 35513136 26.1.2016
FDR20150573 FDR20150573, aktualizácia programu ASPI 3 350,84 S DPH Z2007007 ? 11. 12. 2015 Wolters Kluwer s.r.o. Mlynské nivy 48, Bratislava 2 31348262 26.1.2016
FDP20152155 FDP20152155, trovy Ex 680/2004 59,05 S DPH ? 7. 12. 2015 JUDr. Martin Závodský - súdny exekútor Záhradnícka 39, Bratislava 2 43249981 26.1.2016
FDR20150574 FDR20150574, služby Orange 990,73 S DPH Z2015111 ? 11. 12. 2015 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, Bratislava 2 35697270 26.1.2016
FDP20152107 FDP20152107, trovy Ex 2478/2013 111,23 S DPH ? 3. 12. 2015 JUDr. Pavol Crkoň - súdny exekútor Jesenského 7371/2, Trenčín 11935391 26.1.2016
FDP20152257 FDP20152257, trovy Ex 637/2003 48,48 S DPH ? 21. 12. 2015 JUDr. Peter Krištofík Mucha - súdny exekútor E. B. Lukáča 2, Martin 35658851 26.1.2016
FDR20150560 FDR20150560, spracovanie poštového poukazu 65,60 Bez DPH ? 7. 12. 2015 Slovenská pošta, a.s. Partizánska cesta č. 9, Banská Bystrica 36631124 26.1.2016
FDR20150602 FDR20150602, profylaktické údržby zdrojov UPS AEG 1 404,00 S DPH Z2014001 ? 21. 12. 2015 Rhea spol. s r.o. Pifflova 6, Bratislava V. 31388507 26.1.2016
FDR20150600 FDR20150600, revízia detektorov plynu 342,00 S DPH OBJ2015094 21. 12. 2015 Intram, s.r.o. Bočná 92, Bratislava 2 17324211 26.1.2016
FDR20150564 FDR20150564, stráženie objektu 158,40 S DPH Z2009002 ? 9. 12. 2015 Ares Security, s.r.o. Seberíniho 9, Bratislava 3 35874368 26.1.2016
FDR20150539 FDR20150539, dodávka plynu 4 551,00 S DPH Z2013061 ? 1. 12. 2015 Energie2, a.s. Lazaretská 3a, Bratislava 46113177 26.1.2016
FDP20152235 FDP20152235, trovy Ex 5959/2013 46,80 S DPH ? 18. 12. 2015 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 26.1.2016
FDR20150566 FDR20150566, mesačný poplatok - vodné, stočné 318,74 S DPH Z2002003 ? 9. 12. 2015 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava 29 35850370 26.1.2016
FDP20152239 FDP20152239, trovy Ex 502/2009 46,72 S DPH ? 21. 12. 2015 Mgr. MVDr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor Petrovany 328, Petrovany 31276491 26.1.2016
FDP20152071 FDP20152071, trovy Ex 568/2007 88,18 S DPH ? 30. 11. 2015 JUDr. Rudolf Dulina - súdny exekútor Exekútorský úrad Michalovce Ľ. Štúra 12, Michalovce 31311482 26.1.2016
FDP20152231 FDP20152231, trovy Ex 7023/2013 49,31 S DPH ? 18. 12. 2015 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 26.1.2016
FDP20152020 FDP20152020, trovy Ex 2478/2010 39,83 S DPH ? 23. 11. 2015 JUDr. Andrea Ondrejková - súdny exekútor Vrútocká 12, Bratislava 36068331 26.1.2016
FDR20150521 FDR20150521, stravné lístky 19 206,20 S DPH Z2015128 ? 23. 11. 2015 LE CHEQUE DEJEUNER, s.r.o. Tomášikova 23/D, Bratislava 31396674 26.1.2016
FDR20150571 FDR20150571, dodanie funkcionalít do IS CDT2 13 059,00 S DPH Z2014044 ? 10. 12. 2015 H.P.L.Systems s.r.o. Jičínská 29, Praha 26478366 26.1.2016
FDP20152224 FDP20152224, trovy Ex 1099/2006 19,92 S DPH ? 18. 12. 2015 JUDr. Alena Szalayová P. Jilemnického 1, Levice 36100021 26.1.2016
ID2015110012 DPH 11/2015 72,81 Bez DPH ? 30. 11. 2015 Daňový úrad Bratislava I Radlinského 37 P.O.BOX 89 Bratislava I 26.1.2016
FDR20150569 FDR20150569, info z katastra nehnuteľnosti 834,00 S DPH OBJ2015089 10. 12. 2015 Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s. skrátený názov SIMS, a.s. Nová Bošáca 78, Nová Bošáca 31425836 26.1.2016
FDP20152167 FDP20152167, trovy Ex 539/2008 45,32 S DPH ? 10. 12. 2015 JUDr. Erik Tóth Exekútorský úrad v Nitre Piaristická 2, Nitra 36113271 26.1.2016
FDP20152233 FDP20152233, trovy Ex 5906/2013 55,43 S DPH ? 18. 12. 2015 Mgr. Jozef Deák - súdny exekútor Horná 23, Banská Bystrica 42196477 26.1.2016
IDP20150365 IDP365,SP,JUDr. VARGa,Ex 1729/05,OS TV 15Er/613/05 34,88 Bez DPH ? 21. 12. 2015 Sociálna poisťovňa Ul. 29. augusta č. 8 a 10 Bratislava 30807484 26.1.2016
FDP20152193 FDP20152193, trovy Ex 760/2011 53,33 S DPH ? 14. 12. 2015 Mgr. MVDr. Pavol Kovaľ - súdny exekútor Petrovany 328, Petrovany 31276491 26.1.2016